Om studier i Den Russiske Føderasjon i 2015 for norske statsborgere og russiske medborgere

Kjære besøkere av Konsulatavdelingens visumseksjon

Vi gjør oppmerksom på at Konsulatavdelingen f.o.m. 9. januar 2014 mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling. Innlevering av søknadsskjema og dokumenter kan kun skje ved visumsøkerenspersonlig frammøte. For online booking trykk på følgende link.

Avhentingen av visum foregår mandag-fredag mellom 8-30 og 12-00 uten forutgående tidsbestilling.

Den Russiske Føderasjons statsborgere som innleverer dokumenter for visumutstedelse til sine nære slektninger (ektefeller og mindreårige barn) som er utenlandske statsborgere, kan finne nærmere opplysninger her.