DEN RUSSISKE AMBASSADE I OSLO

Postadresse:Den russiske ambassade
0244 Oslo
Besøksadresse:
Drammensveien 74
Oslo
Tel.:(+47) 22 55 32 78, (+47) 22 44 06 08
(+47) 22 55 17 63 (konsulatavdelingen)
Faks:(+47) 22 55 00 70
(+47) 22 55 17 64 (konsulatavdelingen)
E-post:rembassy@online.no
consul@online.no (konsulatavdelingen)

Konsulatavdelingen tar imot besøkende fra mandag til fredag fra 08.30 til 12.00 (alle henvendelser) og fra 13.00 til 16.00 (ikke-visumrelaterte henvendelser).

Telefonkonsultasjoner gis fra mandag til fredag fra 08.30 til 12.00.

Fridager i Russland er 1, 2, 3, 4, 5, 7. januar, 23. februar, 8. mars, 1. mai, 9.mai, 12. juni og 4. November. Dersom en helgedag og en fridag er sammenfallende, flyttes fridagen til en påfølgende arbeidsdag.

Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark betjenes av Generalkonsulatet i Kirkenes. Innbyggere på Svalbard betjenes av Generalkonsulatet i Barentsburg.