RUSSISKE ORGANISASJONER I NORGE

Handelsrepresentasjon

Frøyasgate 17, 0244 Oslo 
Tel.: (+47) 22 44 01 48, 22 44 40 25 
Fax: (+47) 22 55 35 78 
E-mail: mail@rusnorge.com 
http://norway.ved.gov.ru/en

Kullselskap «Arktikugol»

Barentsburg, Spitsbergen 
Tel.: (+47) 79 02 17 86 
Fax: (+47) 79 02 18 14 
E-mail: info@arcticugol.ru
http://www.arcticugol.ru

Turistbyrå «Intourist»

Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo 
Tel.: (+47) 22 42 28 99, 22 42 61 97 
Fax: (+47) 22 42 62 01
intourist@intourist.no
www.intourist.no

Flyselskap «Aeroflot» 

Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 
Tel.: (+47) 22 33 38 88, 22 33 28 86 
Fax: (+47) 22 33 28 80 
www.aeroflot.no

Nyhetsbyrå TASS 

E-mail: oslotass@itar-tass.com

Den russiske ortodokse kirke 

Akersveien 33, 0177 Oslo 
Tel.: (+47) 22 55 51 44, 
22 20 56 03, 93 46 04 65 
www.ortodoks.no