DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE
I KONGERIKET NORGE

Ambassadens oppgave er å representere Russland og ivareta russiske nasjonale interesser i Norge. Ambassaden bidrar, ved hjelp av diplomatiske midler, til utviklingen av samarbeid mellom Norge og Russland innen slike områder som politikk, handel/økonomi, vitenskaps-teknisk, kultur og andre. Ambassaden beskytter rettighetene og interessene til russiske borgere og juridiske personer i Norge, utfører konsulære funksjoner, bidrar til opprettelse og utvikling av forbindelser og kontakter med landsmenn som bor i Norge.

Russlands øverste representant i Norge er Ekstraordinær og Befullmektiget Ambassadør.