Inntektsbeskatning av utenlandske borgere som arbeider i Den Russiske Føderasjon under hensyntagen til bestemmelsene i overenskomster til unngåelse av dobbelbeskatning

Type arbeidsgiver Beskatningsprosedyre
1Russisk selskap eller selvstendig næringsdrivendeSkatten trekkes i alle tilfeller av en skatteagent¹ (i dette tilfellet arbeidsgiver) og skattesatsen er 13% eller 30% avhengig av antall dager (mer eller mindre enn 183 dager) som den utenlandske borgeren oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i løpet av en 12-måneders periode, forut for inntektsdato.
2Representasjon til et utenlandsk selskapDersom en utenlandsk borger oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i gjeldende kalenderår lengre enn 183 dager, trekkes det 13% i skatt; ved kortere opphold enn 183 dager trekkes det ingen skatt til Den Russiske Føderasjon
3Fast representasjon av et utenlandsk selskap (hvor overskuddet tilfaller represntasjonen selv)Skatten trekkes i alle tilfeller av en skatteagent og skattesatsen er 13% eller 30% avhengig av antall dager (mer eller mindre enn 183) som den utenlandske borgeren oppholder seg på Den Russiske Føderasjonens territorium i løpet av en 12-måneders periode, forut for inntektsdato.

¹ Enskatteagenterenpersonsomharansvaretfor å beregne, inndrive og overføre skatter til de sentrale skattemyndigheter.

Norske borgere som ikke er skatteresidenter i Norge i gjeldende skatteperiode, har ingen plikt til å deklarere inntekter ervervet i utlandet, herunder i Russland.