DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Oslo, 3. mars 2011

Kjære leser,

Velkommen til Den Russiske Føderasjon. Vi håper at våre nettsider vil være mest mulig bekvemme for deg, mens opplysninger de inneholder vil være nyttige. Vi jobber kontinuerlig med å holde nettsidene oppdaterte og med å forbedre dem. Hvis du har bemerkninger eller ønsker, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen,
Den Russiske Føderasjon ambassade