DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Møte Lavrov-Støre i Kaliningrad

Den 7. mars møttes Russlands utenriksminister Sergey Lavrov og Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre i Kaliningrad.

De hadde en detaljert diskusjon om gjennomføring av overenskomster om utvikling av de russisk-norske forhold som var oppnådd på toppnivå i 2010. De drøftet også styrking av den politiske dialogen, det handelsøkonomiske samarbeidet, samspill på de viktigste fagområdene, samarbeidet mellom grenseregioner samt samvirket på Spitsbergen.

I tilknytning til Overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet framhevet den russiske side nødvendigheten av å gjennomføre ufravikelig i praksis de prinsipielt viktige overenskomster som skal sikre langsiktige fiskeriinteresser.

Ministrene diskuterte nøye mulighetene for en mer inkluderende deltakelse av Kaliningrad oblast i samarbeidet innenfor Østersjørådet, i lys av Norges formannskap i dette rådet. De drøftet også detaljert spørsmålene rundt samarbeidet i Arktis.

Sergey Lavrov og Jonas Gahr Støre utvekslet meninger om aktuelle spørsmål på den internasjonale dagsorden, først og fremst om problematikken rundt europeisk sikkerhet, samarbeidet innenfor Russland NATO Rådet, europeisk rakettforsvar, situasjonen i Midt-Østen og en rekke andre regioner.

Oslo, 9. mars 2011