DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Vi inviterer norsk ungdom til utdanningsforum ”Seliger-2011”

Vi inviterer talentfull norsk ungdom til å delta i Allrussisk utdanningsforum for ungdom ”Seliger-2011” 1-9. juli 2011 ved Seliger-innsjøen (Tverskaya oblast, 370 km fra Moskva). ”Seliger” er den største ungdomsarena i Russland. Det samles rundt 20 000 engasjerte russiske ungdommer på et sted. Her vil du kunne presentere dine prosjekter på forskjellige områder til erfarne russiske eksperter og finne meningsfeller for å gjennomføre dem.

Forumet arrangeres av Russlands Føderale ungdomsbyrå. Arrangørene påtar seg utgifter knyttet til internasjonale gjesters opphold i landet, herunder transport i Russland, innlosjering og mat.

Du kan lese mer om Forumet og regler for registrering av deltakere på Forumets nettsider www.interseliger.com. Har du noen spørsmål, vennligst ta kontakt med førstesekretær Olga Kolesnikova (tel. 22 55 32 78, e-post rembassy@online.no).

Oslo, 11. mars 2011