DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

NATOs strategiske konsept og forholdet til Russland ble drøftet i Oslo Militære Samfund

Den 14. mars deltok doktor Sergey Rogov, direktør i USA og Canada-Instituttet ved Russlands Vitenskapsakademi og medlem av en rekke rådgivende utvalg, bl.a. for Den russiske føderasjons Regjering, Sikkerhetsrådet og Utenriksdepartementet, på et møte om NATOs strategiske konsept og forholdet til Russland i Oslo Militære Samfund (OMS). Møtet var arrangert i regi av Polyteknisk forening i samarbeid med OMS. H.M. Kong Harald var til stede under møtet.

I sitt innledningsforedrag fremla Sergey Rogov en rekke ideer som etter hans mening bør prioriteres av Russland og vestlige land når samarbeidet skal utvikles fremover. Ideene vekket stor interesse hos publikum.

Les mer om møtet

Se video fra møtet

Oslo, 25. mars 2011