DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Norsk-Russisk Handelskammer arrangerte et medlemsmøte i Ambassaden

Den 22. mars holdte Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) sitt medlemsmøte i Ambassaden. Mer enn 70 deltagere stilte opp, bl.a. direktører i en rekke norske selskaper med virksomhet i Russland.

På møtet drøftet man utsikter til utvikling av det russisk-norske handelsøkonomiske forhold, bl.a. i lys av Første viseformann i Den russiske føderasjons Regjering Viktor Zubkovs besøk til Oslo 27-28. mars og undertegnelse av den russisk-norske Erklæring om partnerskapet for modernisering.

Les mer om NRHK

Oslo, 25. mars 2011