DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Falstadsenteret presenterte resultater av prosjektet
”Krigsgraver søker namn”

Forskningsresultater av prosjektet ”Krigsgraver søker namn” ble presentert i Oslo den 23. mars. Prosjektet har som hovedoppgave å identifisere sovjetiske krigsfanger som døde og ble gravlagt i Norge under 2. verdenskrig. Om lag 100 000 sovjetiske krigsfanger og tvangsarbeidere ble holdt i fascistiske leirer på norsk territorium. Rundt 13 000 av dem ble henrettet eller døde på grunn av tortur, sykdom og sult. De fleste av dem var ukjent tidligere.

Prosjektet ble påbegynt av Falstadsenteret i 2009 på oppdrag fra Krigsgravstjeneste ved Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet. Prosjektet innebar bl.a. omfattende arkivarbeidet, og det ble identifisert om lag 3400 krigsfanger. I tillegg er det framskaffet utfyllende opplysninger om mer enn 1500 krigsfanger som før var kjent ved navn. Alle disse er registrert i databasen www.krigsgraver.no. Identifiseringsarbeidet skal fortsettes i regi av Falstadsenteret.

I sitt innlegg satte Norges fornyings-, administrasjons og kirkeminister Rigmor Aasrud stor pris på arbeidet som var gjennomført innenfor prosjektet. Den russiske føderasjons Ambassadør i Norge Vyacheslav Pavlovskiy understreket også betydningen av det norske prosjektet og uttrykte stor takknemlighet til den norske side og spesielt til prosjektmedarbeidere som med omhu holder ved like minne om sovjetiske krigsfanger som er gravlagt i Norge. ”Den russiske side skal fortsatt gi prosjektet all mulig støtte”, – sa Ambassadøren.

Arrangementet vekket stor interesse i pressen og TV. Ambassadør Vyacheslav Pavlovskiy ga flere intervju.

Se omtale på nrk.no, nyhetsaker fra NRK Nordland og NRK Morgennytt (starter på 25:30). Les i Klassekampen.

Oslo, 25. mars 2011