DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Den russiske og norske marinen øvet sammen i Barentshavet og Norskehavet


11.–16. mai 2011 ble det i Barentshavet og Norskehavet gjennomført en omfattende fellesøvelse kalt “Pomor 2011” mellom Nordflåten i Russland og det norske Sjøforsvaret. Den russiske destroyeren “RFS Viseadmiral Kulakov” deltok på øvelsen sammen med fregatten “KNM Helge Ingstad”. I tillegg deltok både russiske og norske jagerfly, antiubåthelikoptre samt Kystvaktens skip.

Hovedformålet med øvelsen var å trene på operativ samhandling mellom russiske og norske skip samt luftfartøy under operasjoner i Arktis.

Øvelsen bestod i å organisere antiubåt- og luftforsvar, skyte mot overflate- og luftmål og antipiratoperasjoner. Det ble også gjennomført felles manøvrer under ulike forhold, bordingsoperasjoner av helikoptre på russiske og norske skip samt søk og redning av sjøfolk i nød.

Den praktiske delen av øvelsen ble avsluttet i Tromsø med en evaluering av resultatene. Mannskapet på den russiske destroyeren “RFS Viseadmiral Kulakov” deltok i 17. mai-feiringen. En gruppe musikere fra Nordflåtens stabsorkester kom for å delta i feiringen om bord på det russiske skipet i Norge.

Dette var tredje gang Norge og Russland gjennomførte fellesøvelsen ”Pomor”. I fjor ble øvelsen holdt for første gang etter et opphold på 16 år, og den ble funnet å være vellykket. Samarbeid mellom sjøfolk i de to landene fremmer gjensidig forståelse og bidrar til en god gjennomføring av felles oppgaver.

Etter at øvelsen var avsluttet, besøkte nestkommanderende i Militærdistrikt Vest i Russland, admiral Nikolaj Maksimov, Oslo. Hans Majestet Kongen mottok admiral Nikolaj Maksimov i audiens. I tillegg besøkte han også forsvarssjef general Harald Sunde. Under møtet drøftet man utviklingsmuligheter for det norsk-russiske forsvarssamarbeidet.

Les omtale i Aftenposten, Dagsavisen, Klassekampen og Nordlys.

Oslo, 24. Mai 2011