DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Sergey Lavrov og Jonas Gahr Støre utvekslet ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet

7. juni ble det i Oslo avholdt et møte mellom Russlands utenriksminister Sergey Lavrov og Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Utenriksministrene i Russland og Norge utvekslet ratifikasjonsdokumentene for avtalen om avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. I lys av den kommende gjennomføringen av avtalen ble det drøftet en rekke praktiske spørsmål knyttet til systematisert igangsetting av mekanismer for samarbeid innenfor fiskeri og energi.

I et bredere perspektiv diskuterte man spørsmålene om norsk-russisk strategisk energipartnerskap, et tettere samarbeid på andre viktige områder, herunder miljøvern, kjernefysisk og radioaktiv sikkerhet samt utdanning. Partene utvekslet synspunkter om måter å styrke samarbeidet på Svalbard på. Utfordringer knyttet til samarbeidet i grenseområdene mellom Russland og Norge fikk tradisjonelt mye oppmerksomhet.

Samarbeid mellom Russland og Norge i slike regionale fora som Arktisk Råd og Barentsrådet ble også drøftet. Man utvekslet synspunkter på aktuelle internasjonale spørsmål med vekt på sikkerhetsutfordringer i det euroatlantiske området, samarbeid gjennom Russland-NATO rådet, europeisk rakettskjold samt en rekke regionale temaer.

Etter møtet fikk Norges tidligere ambassadør til Russland Øyvind Nordsletten tildelt Russlands Vennskapsorden for sin store innsats for utvikling og styrking av det norsk-russiske forholdet.

Oslo, 14. juni 2011