DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Det andre Russisk-Norske Kulturforum arrangert i Harstad

19-21. juni i Harstad ble det gjennomført Det andre Russisk-Norske Kulturforum. De sentrale aktørene i russisk-norsk kultursamarbeid fra nordlige Russlands og Norges regioner (Arkhangelsk oblast, Murmansk oblast, republikkene Komi og Karelia, Nenets autonome område, Finnmark, Nordland og Troms) hadde en mulighet til å møtes for å drøfte aktuelle spørsmål av sitt samarbeid og lage planer for fremtiden.

God stemning for Forumet og rik kulturprogram for dets deltagere ble skapt av Festspillene i Nord-Norge. Russlands musikkunst var representert av legendariske Moskvasolistene under ledelse av Yuri Bashmet, Terem Quartet fra St.Petersburg som brakte med en 11-år gammel sangerinne Anastasia Titova med absolutt fantastisk stemme, folkloreensemble fra Komi-republikken ”Parma” med sin sterke nasjonale koloritt.

Russisk-Norsk Kulturforum under ledelse av Den Russiske Føderasjons Kulturministerium og Norges Kulturdepartement ble etablert i september 2010 i Arkhangelsk i samsvar med Russisk-Norsk Handlingsplan for Kultursamarbeid i Nordområdene av 28. januar 2009.

Det tredje Russisk-Norske Kulturforum planlegges sommeren 2012 i Karelia-republikken i Russland.

Les omtale i NRK.

Oslo, 27. juni 2011