DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Russlands ambassadør besøkte Spitsbergen

27.-29. juni 2011 besøkte Russlands ambassadør i Norge Vyacheslav Pavlovskiy Spitsbergen. Han hadde møter med Sysselmann Odd Olsen Ingerø, ledelsen i det statlige russiske selskapet ”Trust ”Arktikugol”, det norske kullselskapet ”Store Norske Spitsbergen Kullkompani”, russiske og norske forskningsinstitusjoner. Vyacheslav Pavlovskiy ble kjent med arbeidet av det internasjonale forskningssenteret i Ny-Ålesund og Universitetssenter UNIS. Han besøkte også Globale frøhvelv.

Under besøket drøftet man nøye aktuelle spørsmål av optimisering av den russiske tilstedeværelse på Spitsbergen, bilateralt og multilateralt samspill på øygruppen.

Oslo, 1.juli 2011

Generalkonsul Alexander Antipov, Ambassadør Vyacheslav Pavlovskiy, Sysselmann Odd Olsen Ingerø