DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

I forbindelse med tragiske hendelser i Norge

I forbindelse med barbariske forbrytelser i Oslo og på Utøya som brakte til tallrike menneskelige ofre har Russlands President Dmitriy A. Medvedev og Formann i Russlands Regjering Vladimir V.Putin sendt kondolanser til Norges lederskap og folk.

Russlands ambassade i Oslo holder tett kontakt med norske myndigheter i forbindelse med det som har skjedd. Etter eksisterende informasjon finnes det ikke skadete blant medarbeidere av russiske organisasjoner i Norge, medlemmer av deres familier, russiske statsborgere og landsmenn. Med hensyn til alvorlige situasjonen anmoder vi russiske statsborgere å henvende seg til Ambassaden i tilfelle problemer oppstår.

Oslo, 23.juli 2011