DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

I forbindelse med tragiske hendelser i Norge

I forbindelse med barbariske forbrytelser i Oslo og på Utøya som brakte til tallrike menneskelige ofre hadde Russlands President Dmitriy A. Medvedev telefonsamtale med Norges Statsminister Jens Stoltenberg 23.juli d.å. Russlands Ambassadør i Norge Vyacheslav A.Pavlovskiy sendte kondolanser til Oslos ordfører Fabian Stang. Norske myndigheter får kondolanser fra organisasjoner av russiske landsmenn i Norge. 24. juli deltok Ambassadens medarbeidere i minneseremonien i Domkirken i Oslo, la ned blomster ved eksplosjonssted.

Ifølge norske politiets informasjon finnes det ikke skadete blant russiske statsborgere etter tragiske hendelser i Oslo og på Utøya.

Oslo, 25.juli 2011