DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Russlands Utenriksministerium åpner accounts på Twitter

Russlands utenriksministerium åpnet sine offisielle sider på Twitter: MID_RF è MFA_Russia på russisk og engelsk språk.

I nyhetssendinger fra Ministeriet skal det presenteres operativt fornyet informasjon om Russlands utenrikspolitikk.

Den nye resursen er beregnet for et bredt auditorium og kan være nyttig bl.a. for de som befinner seg i utlandet – abonenter kan få opplysninger til sine mobiltelefoner i tilfelle nødsituasjoner oppstår i et land.

Oslo, 25.juli 2011