DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Antirakettforsvar diskuteres i Oslo

7.- 8.august 2011, etter oppdrag fra Russlands president Dmitrij Medvedev, besøkte Russlands spesialutsending til NATO med ansvar for rakettskjold, Dmitrij Rogozin, Norge. Han møtte Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre, holdt et foredrag på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), gjennomførte en pressekonferanse og ga lengre intervjuer til NRK og TV2 samt til nyhetsbyråene NTB og ITAR-TASS.

Under oppholdet i Oslo la Russland frem for den norske part den russiske tilnærmingsmåten til et mulig samarbeid med NATO om rakettskjold. Tradisjonen tro, ble det vennskapelige forholdet til Norge understreket, samt behovet for å bevare Arktis som et område for fred og godt naboskap og aktivt felles arbeid på dette feltet.

Oslo, 12. august 2011