DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Grieg-selskapet gir konsert på Russlands ambassade i Nørge

På Russlands ambassade i Nørge ble det 2. september 2011 holdt en konsert av unge talentfulle musikere arrangert av Grieg-selskapet i Moskva. Studenter og tidligere studenter ved Moskva statlige Tsjajkovskij-konservatoriet og Det russiske Gnesin-musikkakademiet (A.Vodopetova, P.Romadin, A.Sysoev, V.Rumyantsev, P.Lukyanov) fremførte verker av E.Grieg, P.I.Tsjajkovskij, A.Vivaldi, F.Shopen og andre russiske og utenlandske komponister. Fra norsk side spilte J.Kwetzinsky og J.Knoph.

Grieg-selskapet var grunnlagt i Moskva i 1995 av komponist og musikkforsker V.M.Blok med hensikt å spre kunnskap om den store norske komponisten E.Griegs kunstneriske arv. I dag ledes selskapet av komponistens enke V.A.Blok.