DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Ambassaden inviterer til den 6. internasjonale energiuken i Moskva

Den 24.-25. oktober 2011 finner den 6. internasjonale energiuken (IEW 2011) - Moskva Energidialog, sted.

Forumet organiseres av Den russiske fødersjonens industri- og handelskammer, Det russiske vitenskapsakademiet, det ikke-kommersielle partnerskap “Globalnaja energija” og informasjons- og rådgivningssenteret “Roskon” med støtte fra Den russiske føderasjonens energiministerium, Den russiske føderasjonens utenriksministerium og ministeriet for miljø- og naturressurser.

En sentral plass i programmet inntar utvidelsen av en internasjonal dialog rettet mot utvikling av store internasjonale energi-infrastruktur knutepunkter i Russland og i utlandet med bruk av nye energiteknologier.

En gjennomgang av globale erfaringer knyttet til økt energieffektivitet og stimulering av energisektorens overgangtil hurtig innovasjonsutvikling, utarbeidelse og gjennomføring av programmer knyttet til energisikkerhet og energiøkonomisering, vil få mye oppmerksomhet under forumet.

IEW-2011’s organisasjonskomite kan tilrettelegge for forretningsmøter og forhandlinger for alle registrerte deltakere.

Ytterligere informasjon kan fåes ved å kontakte: + 7 (499) 480-0157, 480-0502, 481-1188, å-mail: iew2011@mail.ru, www.ros-con.ru.

Se program og påmeldingsskjema

Oslo, 26. september 2011