DEN RUSSISKE FØDERASJONENS AMBASSADE I KONGERIKET NORGE

Det 2. russisk-norske businessforum arrangert i Moskva med stor suksess

  3. november 2011 fant Det 2. russisk-norske businessforum sted i Moskva. Forumet ble arrangert av Russlands Handels- og industrikammer og Norsk-Russisk handelskammer. Arrangementet samlet en vid krets av to lands forretningsmenn. Det var 230 russiske og 130 norske representanter som deltok.

Det var en rekke høytstående gjester som holdt foredrag på Forumets plenumsmøte, bl.a. formenn i Russisk-Norsk Regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid Første viseformann i Den Russiske Føderasjons Regjering Viktor Zubkov og Norges Nærings- og handelsminister Trond Giske, Den Russiske Føderasjons Minister for økonomisk utvikling Elvira Nabiullina mfl. Det var også holdt fem tematiske rundbordsmøter hvor man diskuterte utsikter for utvikling av samarbeid innen olje og gass, fiskeri og oppdrett, forskning og innovasjon, energieffektivisering og IKT.

Takket være regelmessige møter på Forumet får deltakende selskaper mulighet til å opprette partnerskapsforbindelser, styrke etablerte forhold og drøfte konkrete felles prosjekter. Det 3. russisk-norske businessforum skal arrangeres i Oslo i 2012.

Oslo, 17. november 2011