DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Russlands President Dmitry Medvedev: «Valget var absolutt ærlig, rettferdig og demokratisk»

5 desember 2011. møtte Dmitry Medvedev med en gruppe av sine tilhengere. Presidenten slo fast at ”Det forente Russland” fikk akkurat det partiet fortjente, noe som vitner at valget var absolutt ærlig, rettferdig og demokratisk. Resultatene viser at all snakk om overdimensjonert bruk av administrativ makt var grunnløs. De uregelmessighetene som var observert vil selvfølgelig undersøkes.

Dmitry Medvedev understreket at han anser ”Det forente Russland” sitt resultat som bunnsolid. Dette er en naturlig fasit av partiets utvikling i løpet av de siste år med alle prestasjoner som er oppnådd og alle ulemper. Dette er en projeksjon av myndighetenes arbeid i det siste. Selvfølgelig gjenstår det en del problemer og alvorlige oppgaver og folk oppfatter dem på egen vis. Derfor er det ingen tragedie, tvert imot anses resultatene som ganske solide og verdige.

Dmitry Medvedev sa at den tanken at Russland får nå et mer ”morsomt” parlament gleder ham fordi sannheten fødes i diskusjoner. Ingen har sannhetsmonopol på og enerett til å utforme absolutt riktige tilnærminger. Når debatten settes i gang fører det til en mer balansert løsning det være seg økonomi, sosialomsorg eller noe annet. Derfor er Presidenten sikker på at et mer ”morsomt” or mer energisk parlament vil være til landets beste.

Oslo, 7.desember 2011