DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Russlands Ambassadør møtte Forsvarsminister Espen Barth Eide

20. desember 2011 hadde Den Russiske Føderasjons Ambassadør i Norge Vyacheslav Pavlovskiy et møte i Oslo med Norges forsvarsminister Espen Barth Eide. Ambassadøren gratulerte Espen Barth Eide med en ny utnevnelse og uttrykte et håp om en videre aktiv dialog med Norges Forsvarsdepartement. Partene bekreftet innstillingen på å utvikle det bilaterale samarbeidet mellom Russlands og Norges militære etater med sikte på å styrke helhetlig sikkerhet i nord.

Oslo, 23.desember 2011