DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Kommentar i forbindelse med hendelsen med atomubåten ”Ekaterinburg”

Etter informasjon fra Russlands kompetente organer brøt 29. desember kl. 16:20 (Moskva tid) ut en brann i bekledning på det ytre (lette) skroget i forskipet på atomubåten ”Ekaterinburg” som ligger i tørrdokk i landsbyen Roslyakovo i Murmansk oblast.

Takket være operative tiltak klarte man å bekjempe de åpne flammene. Ubåtens reaktor var stoppet allerede før båtens plassering i dokk for den planlagte reparasjon. Det finnes ingen trussel for stråleforurensning. En del av ubåtens besetning forblir ombord og foretar regelmessig (hver halvtime) og nøyaktig overvåkning av situasjonen på ubåten og rundt den. Dessuten analyseres strålenivået som er normalt, i hele Murmansk oblast med 59 stasjonære og 25 mobile givere.

En operativ stab er etablert for bekjempelse av hendelsens konsekvenser.

Den russiske side vil fortsette å informere om situasjonen i hendelsesområde.

Oslo, 30. desember 2011