DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Brannen i atomubåten ”Ekaterinburg” slukket

Per 16.00 (Moskva-tid) 30. desember er brannen i atomubåten ”Ekaterinburg” helt slukket. De vakthavende brannmannskapene fortsetter å vannavkjøle bekledningen av det lette ubåtskroget hvor det var brann som nå er slukket. Overvåkningen viser at det ikke har forekommet fakta som peker mot forhøyet naturlig strålenivå eller forverring av strålesituasjon ved ubåten.

Det er ikke noe fare for radioaktiv forurensning i bosetninger i Murmansk oblast eller nærliggende områder.

Som et resultat av hendelsen har 9 mennesker kommet til skade. De har blitt umiddelbart overført til Nordflåtens hospital med diagnose kullosforgiftning. Helsetilstanden til de skadde er tilfredsstillende. Man vurderer for tiden å utskrive dem fra hospitalet.

Oslo, 30. desember 2011