DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Viseutenriksminister Vladimir Titov møtte statssekretær i Utenriksdepartement Torgeir Larsen

Den 19. januar 2012 i Oslo, innenfor rammene av koordineringsmøtet mellom viseutenriksministrene fra land som har formannskapet i regionale organisasjoner i Nord-Europa og deltakerne i "Den nordligedimensjon", fant det sted en diskusjon mellom viseutenriksminister i Den russiske føderasjon Vladimir Titov og statssekretær i Det kongelige norske Utenriksdepartement Torgeir Larsen.

Man tok opp sentrale spørsmål knyttet til utviklingen av det norsk-russiske forholdet, herunder utdypning avden politiske dialogen, handels- og økonomisk samarbeid, opprettelse av partnerskap med modernisering og samarbeid innen energi-, atom- og strålesikkerhet samt samhandling på Svalbard som formål. For å sikre interessene til de russiske fiskeriene i Svalbard-området, ble forberedelsen til den forestående ekstraordninære sesjonen i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 8.-10. februar 2012 drøftet.

Tilnærmingene til samarbeid med Norge i de arktiske og nordlige regioner, herunder innenArktisk Råd, ble koordinert.

Oslo, 23. januar 2012