DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

I forbindelse med Diplomatenes dag

10. februar feirer ansatte i den russiske diplomatiske tjenesten sin yrkesdag.

I dag skjer det en kraftig tempoøkning i det internasjonale livet. Det blir stadig mer tydelig at verden er kommet inn i en æra av gjennomgripende endringer. Det geopolitiske landskapet endrer seg radikalt. Disse omveltningene er ledsaget av økt turbulens på globalt og regionalt nivå.

Under slike forhold er den russiske diplomattjenestens oppgave å sørge for at Russland kan delta i størst mulig grad i utformingen av en ny polisentrisk verdensorden, bidra til internasjonal stabilitet og til en aktivisering av en søken etter kollektive løsninger på de problemer som verdenssamfunnet står overfor.

De grunnleggende prinsippene i den russiske utenrikspolitiske kursen er pragmatisme, åpenhet, forutsigbarhet og en orientering mot det å ivareta nasjonale interesser, balanserte og varierte handlinger på den internasjonale arena med formål å bruke, i størst mulig grad, i utenriksanliggender de mulighetene som skal bidra til økonomisk vekst, løsning på sosiale problemer samt det å ivareta russiske borgeres velferd.

Oslo, 10. februar 2012