DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Ambassadør V. Pavlovskiy møter Riksadvokat T.-A. Busch

Den 21. februar møttes Russlands ambassadør i Norge V. Pavlovskiy og Norges riksadvokat T.-A. Busch. De drøftet spørsmålene rundt det bilaterale samarbeidet mellom Riksadvokatene i Russland og Norge. Under møtet tok man også opp perspektiver for besøk av Russlands riksadvokat Y. Tsjajka i Norge.

Oslo, 21. februar 2012