DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om SS-veteranenes demonstrasjon I Latvia

16. mars d.å. i Riga ble det gjennomført et tog av Hitlers håndlangere fra Latvias frivillige Waffen-SS legion og deres massemøte på gravlund i Lesten med deltakelse av flere Sejms medlemmer fra regjeringskoalisjon.

Odiøse demonstrasjoner av legionærer som har tallrike forbrytelser på sin samvittighet foregikk på bakgrunn av massiv propaganda av latviske myndigheter for å hvitvaske disse så kalte "kjempere for Latvias frihet". Et åpenbart forsøk å revidere sannheten om nazisters grusomheter og revurdere bestemmelser av Nuremberg tribunal som fordømte SS-medlemmer kan bare fremkalle indignasjon.

Vi mener at overbærenhet av latviske myndigheter med tidligere legionærer, forsøk å skrive historien på nytt må få et passende svar fra internasjonalt samfunn.

Deltakelse av latviske SS legion i krigsforbrytelser i 1941-1945 og forsøk å revidere Nuremberg tribunals dommer i Latvia (engelsk)

Oslo, 19.mars 2012