DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om den XV. sesjon i Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industriell og teknisk-vitenskapelig samarbeid

2. mars 2012 hadde Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industrielt og teknisk-vitenskapelig samarbeid sitt 15. møte i Moskva (Kommisjonens co-formenn er 1. visestatsminister i Den Russiske Føderasjons regjering Viktor Zubkov og Norges nærings- og handelsminister Trond Giske).

 Partene utvekslet informasjon om den økonomiske situasjonen i Norge og Russland og  diskuterte en rekke spørsmål knyttet til investerings- og handelsøkonomisk samarbeid. Med tilfredshet konstaterte man at partene hadde gjort en gjensidig innsats for å forbedre det økonomiske klima for å fremme utviklingen av handel og investeringer. Spørsmål knyttet til samarbeid innen moderne teknologier for produksjon, transport og prosessering av hydrokarboner, transport, informasjonsteknologi og telekommunikasjon, energieffektivisering og –økonomisering, fiskeri, akvakultur, fiskeforedling og skipsbygging ble nøye gjennomgått. Partene foretok en analyse av det rettslige avtalegrunnlaget for norsk-russisk samarbeid.

Man konstaterte aktivisering i arbeidet innen alle områder i det bilaterale samarbeidet i samsvar med avtaler inngått 27. april 2010 i Oslo og 15. september 2010 i Murmansk. Avtalene ble inngått av presidenten i Den russiske føderasjon Dmitrij Medvedev og Norges statsminister Jens Stoltenberg. På slutten av møtet undertegnet Partene en protokoll, et felles handlingsprogram innen reiseliv for perioden 2012-2014 og en iverksettelsesprotokoll til Avtalen mellom Den Russiske Føderasjons regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av 2007. Partene ble også enige om å gjennomføre III norsk-russisk business forum i Oslo i fjerde kvartal 2012.

Oslo, 02. mars 2012