DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om utstillingen av kunstnerkollektiv “Electroboutique” på Telemuseet (Oslo)

15. mars d.å. ble det åpnet en utstilling av Moskvas kunstnerkollektiv “Electroboutique” på Telemuseet i Oslo. Kollektivet er en kunstnerisk allianse av Alexey Shulgin og Aristarkh Chernyshev, som arbeider i pop-art stilen. 

På utstillingen vises interaktive installasjoner som er skapt av kunstnere med bruk av egne teknologier, elektriske komponenter og plastmaterialer. De utstilte verkene er veldig høyt vurdert både av norske eksperter og publikum, som var henrykt over russernes dyktighet og særegenhet av deres verker, som tilsvarer de høyeste standarder i verdens samtidskunst.

Utstillingen er åpen til 12. august (www.telemuseet.no).

Oslo, 15. mars 2012