DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om offisielt besøk av Russlands viseforsvarsminister Anatoliy I. Antonov til Norge

28-30. mars 2012 gjennomførte Anatoliy I. Antonov forhandlinger med Norges Forsvarsminister Espen Barth Eide, statssekretær ved Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen, statssekretær ved Utenriksdepartementet Torgeir Larsen og møtet med lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite Ine M.Eriksen Søreide. Det ble diskutert et bredt spekter av aktuelle bilaterale og internasjonale spørsmål, herunder videre utvikling av det militære samarbeidet mellom Russland og Norge, samvirkning i Nord, gjennomføring av fellesøvelser, forsvarsreformen, antimissilforsvar, kontroll over konvensjonelle våpen, kampen mot sjørøveri, situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika. Det ble avtalt om å fortsette slike kontakter på regelmessig basis.

Oslo, 30. mars 2012