DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om møtet med representanter for ”Amnesty International Norway”

2. april 2012 ble det i Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge holdt møte med representanter for”Amnesty International Norway” ledet av Generalsekretær John Peder Egenæs.

Norske menneskerettighetsforkjempere informerte om kampanjen i regi av ”Amnesty International” om Syria og sine forslag i denne sammenheng, herunder å sende ”den syriske sak” til Den internasjonale straffedomstolen, innføre omfattende sanksjoner og stanse leveranser av russiske våpen til Syria.

Den norske side ble informert om den russiske tilnærmingen til løsning av den interne konflikten i Syria (se ambassadens pressemelding av 19. mars 2012). Man understreket at konflikten er mangesidig og komplisert og løsningen må baseres på FN-mekanismer og forslagene til FN og Den arabiske liga sin spesialutsending til Syria K.Annan. Det ble påpekt at det er for tiden nødvendig å få til en snarlig våpenhvile og stopp av voldsbruk for alle sider i tråd med ”Annan-plan”, heller enn å ildne opp den ødeleggende borgerkrig i Syria. Om den så kalte ”vennegruppen for Syria” ble det sagt at den beholder sin ensidige karakter, representanter fra Syrias regjering og mange innflytelsesrike grupper av syriske opposisjonen ikke er med. Samtidig er det åpenbart nødvendig å etablere en inkluderende dialog for å finne løsninger som er akseptable for alle parter. Det ble betonet at våpenleveranser fra utlandet til opposisjonen i Syria er uakseptable tatt i betraktning at Al Qaeda krigere deltar i de ulovlige bevæpnede grupperinger i Syria noe som allerede er bekreftet.

Oslo, 2. april 2012