Om BRIKS-toppmøte

28-29 mars 2012 ble det i Ny Delhi holdt det fjerde BRIKS-toppmøte. Toppmøtes deltakerne som er ledere av Brasil, Russland, India, Kina og Republikken Sør-Afrika utvekslet meninger om tilstand av verdensøkonomien, reformer av de globale styrings institusjonene og internasjonal stabilitet og sikkerhet.

D.A. Medvedevs tale under BRIKS toppmøte (engelsk)

Delhi erklæring (engelsk)

Oslo, 29. mars 2012