Om russisk-norske konsultasjoner om informasjonsstøtte av utenrikspolitikk og samarbeid med massemedia

18. april 2012 ble det gjennomført konsultasjoner mellom Russlands og Norges utenriksdepartementer om informasjonsstøtte av utenrikspolitikk og samarbeid med massemedia.

Den russiske delegasjonen under ledelse av ekspedisjonssjef i UDs informasjons- og presseavdeling A.K.Lukashevich hadde møter med statssekretær T.Larsen, ekspedisjonssjef i UDs avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll M.Brattested og UDs kommunikasjonssjef R.Imerslund. Under møter utvekslet partene meninger om aktuelle sider  ved arbeidet til det russiske UDs Informasjon og presseavdeling og det norske UDs Pressetjeneste, de to landenes fremme  i utelandet og bruk av sosiale massemedia i arbeidet til utenrikstjenestene. Russisk delegasjon besøkte også NRK. Partene ble enige om å holde neste konsultasjonsrunde i Moskva i 2013.

Oslo, 18. april 2012