DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om reisen russiske Juristforbund i Norge

En delegasjon fra det russiske Juristforbund under ledelse av leder for Den Russiske Føderasjons Øverste Voldgiftdomstol V.L.Slesarev besøkte Norge 20-24. mai 2012. Den hadde møter med representanter fra Norges Høyesterett, Regjeringsadvokaten, Namsfogden i Oslo, Oslo Tingrett, Justiskomite, Juristforbund, Juridisk fakultet ved Oslo Universitet.

Oslo, 24 mai 2012