DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Bark «Sedov» anløp i Norge

Fra 8. til 11. juni 2012 var bark «Sedov», en skoleseilbåt tilhørende Det Føderale fiskeribyrå, på besøk i Oslo havn. Barken som er å finne i Guiness-rekordbok, er den største av verdens eldste bevarte seilbåt. Under anløpet ble «Sedov» besøkt av Den Russiske Føderasjons Ambassadør i Norge V.Pavlovskiy.

10. juni ble «Åpne dørers dag» arrangert for alle besøkere. Ved avgang tok barken med seg et seil fra den legendariske sivbåten «Tigris» som Thor Heyerdahl brukte under en av sine ferder. Etter anmodning fra «Kon-Tiki»-museet i Oslo hvor seilet oppbevares, transporteres det til Tyskland for å bli vist på en utstiling.

Oslo, 11. juni 2012