DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om russisk-norsk seminar om økologisk situasjon i grenseområdet

Ifølge beslutningene fra 15. møte av Den russisk-norske regjeringskommisjon om økonomisk, industrielt og vitenskapelig-teknisk samarbeid (Moskva, 2. mars 2012) ble det 3.-4. juli 2012 gjennomført et seminar om grenseoverskridende forurensning fra Petsjenganikkel-kombinatet. Russisk delegasjon som inkluderte representanter fra Naturressursministeriet, Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk-avdelingen for hydrometeorologi og miljøovervåkning, «GMK «Norilskij nikel», Pasvik naturreservat og forskningsinstituttet «NII Atmosfæry»ble ledet av formann i Samfunnsrådet ved Rosprirodnadzor A.F.Malishevskij. Deltakere fra norsk side var Klif-direktør E.Hambro, medarbeidere i Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, ledelsen av Sør-Varanger kommune, NILU.

Partene ble gjort kjent med vitenskapsrapporter fra begge sider om økologisk situasjon i grenseområdet. Norske deltakere presenterte sin erfaring med å løse økologiske problemer i Norge. Russiske representanter informerte om arbeid i Russland med revurdering av miljøvernlover for modernisering av produksjon.

Deltakere ble enige om å forsterke samarbeidet i overvåkning av utslip av SO2 og tunge metaller. De også ble enige om å fortsette dialog for å forbedre økologisk situasjon i grenseområdet.

Oslo, 5. juli 2012