DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Invitasjon til XI Internasjonale investeringsforum ”Sochi-2012”

20-23. september 2012 i Sochi finner det sted XI Internasjonale investeringsforum ”Sochi-2012”.

Forumet gjennomføres med støtte fra Den Russiske Føderasjons regjering og er et nøkkelsted for å presentere investeringsprosjekter i Russlands sørlige regioner. Etter tradisjonen drøftes det på Forumet et bredt omfang spørsmål, som er knyttet til utforming av effektive mekanismer for økonomisk utvikling.

Diskusjoners hovedtemaer er Russlands investerings- og innovasjonsutvikling innenfor rammen av reformer og reorganiseringer som gjennomføres av Russlands regjering. Særlig oppmerksomhet vil bli vist til etablering av forhold for tiltrekking av investeringer i industri, turisme, utvikling av idrettsobjekter på bakgrunn av det stalige-private partnerskap.

Forumets Internett-side er www.forumkuban.ru.