DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om kommende flåtebesøk av krigsskip ”Admiral Chabanenko” i Bodø (Nord-Norge)

Et stortantiubåtskip ”Admiral Chabanenko”

18.-21. august 2012 anløper et stort antiubåtskip ”Admiral Chabanenko” fra Nordflåten i Russlands marine havnen i Bodø innenfor rammen av planlagte marineøvelser kalt ”Northern Eagle-2012”. Orlogsskipene til Russlands, Norges og USAs marinestyrker deltar i marineøvelsene.

Marineøvelsene ”Northern Eagle-2012” gjennomføres allerede for fjerde gang i arktiske breddegrader. Deres formål tradisjonelt består i å øve samvirke med fremmede lands marineflåter i bekjempelse av terrorisme, piratvirksomhet samt gjennomførelse av redningsoperasjoner.

Oslo, 03 august 2012