DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Kommentar til ”Dagbladet” i forbindelse med Pussy Riot – saken

9. august 2012

Pussy Riots handlinger skal kvalifiseres som ekte bølleopptreden og huliganisme. De fornærmet følelser av mange millioner russere som kommer til kirken helt med andre formål enn å høre pønke–konserter ved alteret. Mennesker som vil høre all slags musikk eksludert kirkemusikk går til konsertsaler. Derfor reagerte det meste av russiske samfunnet vedlig negativt på det som skjedde og fordømmer en slik pønke-konsert fordi dette er svært pinlig. Vi er ikke sikker på at hvis en slik opptreden hadde skjedd i en en norsk kirke eller en moske ville sammfunnets reaskjon være annen.

Musikkkollektiver av forskjellige slag er absolutt frie i Russland. Pop, rock og andre grupper er også frie i å uttrykke seg, uavhengig av innholdet i tekster i deres sanger. Det finnes svært mange som kritiserer myndigheter ved å bruke sin kunst. Hovedproblemet med Pussy Riot var at de valgte absolutt feil scene. Forfattere og andre kunstnere føler seg helt sikkert fri i Russland. Det siste eksempel er et åpent brev fra en kjent russisk rock-misikker Andrej Makarevich om korrupsjon til Russlands President V.Putin.

Vi hører selvfølgelig de kritiske stemmer og det er helt normalt i et slikt demokratisk samfunn som russisk. Russland er et fritt land og vi beklager at utenlandske Massemeida vedig ofte tenker med stereotyper om Russland.