DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om møte med Utenriksdepartementets aspiranter


10. august d.å holdt Den russiske ambassaden i Norge et møte med Utenriksdepartementets aspiranter. Norske gjester ble informert om Den Russiske Føderasjons utenrikspolitiske prioriteringer, status for bilaterale forbindelser, nordområde politikk. Det ble bemerket at det russisk-norske samarbeidet er på et høyt nivå, statene fører en produktiv dialog om alle spørsmål, inkludert slike aktuelle temaer som fiskeri, energi og miljøvern.

Norske aspiranter viste stor interesse til samarbeidet i nord og i særdeleshet de prosjektene som gjennomføres av Den Russiske Føderasjon på Spitsbergen, i tillegg stilte de spørsmål om dekning av russisk-norske forbindelser i norske media, den russiske tilnærming til aktuelle internasjonale problemer.

Ambassaden ser positivt på praksisen med å holde slike møter som i de siste årene har blitt en tradisjon.

Oslo, 10. august 2012