DEN RUSSISKE FØDERASJONS AMBASSADE I NORGE

Om russisk-norske konsultasjoner om menneskerettighetter

3. september d.å. gjennomførte ekspedisjonssjef for Det Russiske Utenriksministeriets avdeling for humanitært samarbeid og menneskerettighetter Vasilij A.Nebenza konsultasjoner med Norges Utenriksdepartement. Det ble diskutert et bredt spekter av aktuelle spørsmål som er på internasjonale agendaen bl.a. praktiske aspekter av videre samarbeidsutvikling mellom Russland og Norge i menneskerettighetssfære i FN, OSSE og Europarådet. Partene ble enige om at uansett visse forskjeller i innstillinger angående løsninger av en rekke oppgaver, opprettholder Moskva og Oslo en konstruktiv og fruktbar dialog rettet mot oppnåelse av konkrete resultater.

I rammene av diskusjonen om menneskerettigheter i Russland og Norge, ga V.A.Nebenza utførlige forklaringer angående en rekke lovgivningsvedtak i Den Russiske Føderasjon som trådte i kraft nylig samt en rekke omtalte saker. Lederen for den russiske delegasjonen tiltrakk den norske partens oppmerksomhet til en komplisert situasjon med russike barns rettigheter i Norge.

Neste konsultasjonsrunde finner sted i Moskva i 2013.

Oslo, 6. september 2012