Om vitenskaps- og teknologiattache ved Russlands Ambassade

I september 2012 har førstesekretær Maxim Koloss tiltrådd sin stilling som vitenskaps- og teknologiattache ved Russlands Ambassade. Hans ansvarsområdet er å drive samarbeidet innenfor russisk-norsk forskning og utdanning, fremme russiske avanserte teknologier i Norge, studere norske innovative prestasjoner.

Kontaktinformasjon

Maxim Koloss
Førstesekretær
Russlands Ambassade
Tlf. 22 55 32 78
rembassy@online.no