Delegasjon fra Forsvars- og sikkerhetskomite i Føderasjonsrådet i Russlands Føderale Forsmaling på besøk Norge

22.-25. oktober 2012 var delegasjon fra Forsvars- og sikkerhetskomite i Føderasjonsrådet i Russlands Føderale Forsmaling ledet av komiteens første viseformann N.A.Fedorjak på besøk i Norge. Det ble bl.a. gjennomført møter med Stortingets visepresident Per-Kristian Foss, lederskapet i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, utenriksminister Espen Barth Eide, statssekretær i Forsvarsdepartementet Eirik Thorshaug, lederskapet og ledende eksperter fra Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier.

Partene utvekslet meninger om aktulle bilateralle og multilateralle spørsmål, uttrykte et ønske om å videreutvikle samarbeidet mellom de to parlamenter, bl. a. innenfor en vennskapsgruppe for samarbeid med Norge som nylig ble etablert i Statsdumaen.

Russlands representanter fortalte om Russlands politikk i nord, pågående militære reformer, Russlands holdning til NATOs antirakettforsvar i Europa og utviklingen av forholdene med NATO. Det ble understrekket at det er nødvendig å bygge et helhetlig forsvar og at Russland betrakter Arktis som en region uten motsigleser, som kunne kreve forsterket tilstedeværelse av militære allianser. For å sikre stabilitet og forutsigbarhet i nordlige regioner bør man fortsette samarbeidet mellom militære statsetater på basis av de positive erfaringer som allerede finnes. Partene betrakter nå muligheter til å arrangere et besøk av Norges Forsvarsminister til Russland.