Om russisk-norske konsultasjoner om Midtøsten, situasjon i Irak, Sudan og Syria

23-25. oktober d.å. gjennomførte ekspedisjonssjef for Det Russiske Utenriksministeriets avdeling for Midtøsten og Nord Afrika Sergey V.Vershinin konsultasjoner i Norges Utenriksdepartement. Det ble diskutert et bredt spekter av aktuelle spørsmål på den internasjonale agendaen bl. a. situasjonen i Syria og i Egypt, fredsprossesen i Midtøsten. Partene ble enige om at uansett visse forskjeller i innstillinger, opprettholder Moskva og Oslo en konstruktiv og fruktbar dialog rettet mot bileggelse av konflikter innenfor rammen av folkeretten.

Under møtet mellom S.V.Vershinin og statssekretær ved Utenriksdepartement T.Larsen utvekslet partene meninger om Norges initiativ framsatt i Geneva for å danne en uformell gruppe med deltakelse av Den internasjonale Røde Kors-komiteen som skulle medvirke Syria i humanitære spørsmål og først og fremst i helsesystemets gjenreisning.

Neste konsultasjonsrunde finner sted i Moskva i 2013.

Oslo, 25. oktober 2012