Om åpningen av offisiell nettside til det russiske formannskapet i G20

1. desember d.å. begynte Den Russiske Føderasjons formannskap i G20, en uformell sammenslutning av de største økonomiene i verden.

Hovedoppgaven for det russiske formannskapet er å fokusere på utvikling av tiltak for å fremme økonomisk vekst og sysselsetting. Til dette målet må man stimulere investeringer, tillit og åpenhet i markedet og etablere effektiv regulering. Det russiske formannskapet vil ta opp alle de tradisjonelle temaene på agendaen av G20 i samsvar med disse prioriteringene.

Informasjon om det russiske formannskapet i G20 er plassert på den offisielle nettsiden www.g20russia.ru.

Oslo, 4. desember 2012