Om møte mellom Russlands Utenriksminister Sergey V. Lavrov og Norges Utenriksminister Espen Barth Eide

4. desember d.å. i Brussel «på randen» av et møte til Russland-NATO-rådet ble det holdt en privat samtale mellom Russlands Utenriksminister Sergey V.Lavrov og Norges Utenriksminister Espen Barth Eide.

Partene diskuterte aktuelle spørsmål av russisk-norske forhold, herunder en tidsplan for kommende politiske kontakter, utvikling av bilateralt samarbeid på forskjellige områder. Den russiske siden understreket særlig hvor viktig er det å utdype dialog og konstruktivt samarbeid på fiskeriområdet samt angående problemer knyttet til russisk tilstedeværelse på Spitsbergen.

Det ble også diskutert viktige spørsmål på den internasjonale dagsorden, blant annet situasjonen i den palestinsk-israelske fredsprosessen og rundt Syria.

Oslo, 6. desember 2012