Kommentarer fra Det russiske utenriksdepartementets informasjons- og presseavdeling i forbindelse med milde dommer avsagt av amerikanske domstoler mot amerikanske statsborgere som har gjort seg skyldig i forbrytelser mot adopterte russiske barn

I tillegg til opplysningene i rapporten fra det russiske utenriksdepartementet om menneskerettighetssituasjonen i USA, ønsker vi å rette oppmerksomheten mot flere hårreisende tilfeller av mishandling av russiske adoptivbarn. De tiltalte som ble anklaget for alvorlige forbrytelser, herunder drap, slapp unna med ubetydelige fengselsstraffer eller ble løslatt pga. at dommerne enten var overbærende eller alt for milde i sine dommer.

- I desember 2008 ble en amerikansk adoptivfar, Miles Harrison, frifunnet av fylkesdomstolen i Fairfax (Virginia) for drapet på den atten måneder gamle Dima Yakovlev. Til tross for at det åpenbart var adoptivfarens skyld, som etterlot gutten i 9 timer i en lukket bil i solen, bestemte dommer Terrence Ney seg for å frita den amerikanske statsborgeren for ansvar.

- I februar 2010 ble den amerikanske kvinnen T. McNulty i fylkesdomstolen i Montgomery (Pennsylvania) dømt til 8 måneders ubetinget fengsel og 7 års betinget fengsel. Hun ble funnet skyldig i grov mishandling av den tre år gamle Darya Moskalenko. Jenta ble ført til sykehus med annengradsforbrenning, mange arr og skrubbsår på hodet. Under etterforskningen ble det funnet at adoptivmoren regelmessig hadde slått og mishandlet Darya. Men dommer S. O'Neill ignorerte lovene i Pennsylvania, som straffer lignende forbrytelser med fengsel fra 5 til 10 år.

- I mars 2010 gikk fylkesdomstolen i Larimer (Colorado) med på å godkjenne en avtale mellom myndighetene og ekteparet Stephen og Edelwina Leszczynski og idømte hver av dem en betinget dom på fire års fengsel for systematisk mishandling av adoptivsøsknene Oxana, Anna og Alexandra Sotnik. De ble utsatt for slag og uutholdelige fysiske påkjenninger. De ble tvunget til å løpe turer på mange kilometer og utføre push-ups på gulvet over planker med spiker. Dommer Terence Gilmore anså ikke denne praksisen, som grenser til tortur, som tilstrekkelig til å idømme adoptivforeldrene en reell fengselsstraff.

- Fylkesdomstolen i York (Pennsylvania) behandlet i oktober 2011 saken som gjaldt drapet på Ivan Skorobogatov som fikk en alvorlig hjerne- og hodeskade. Medisinske undersøkelser fastslo over 80 skader på guttens kropp som i tillegg var meget utmagret. Dommer John S. Kennedy ignorerte påstanden fra påtalemyndigheten om å idømme Ivans adoptivforeldre Craver maksimumsstraff, dvs. en fengselsstraff på mellom 11,5 og 23 måneder. De ble løslatt i rettssalen da varetekten var kommet til fradrag.

- Fylkesdomstolen i Johnson (Iowa) frikjente i november 2011 amerikaneren B. Dikstru som var beskyldt for å ha drept sin ett år gamle adoptivsønn, Ilya Kargyntsev, i august 2005. Til tross for klare bevis, ble amerikaneren frikjent av juryen og dommer Patrick R. Grady.

Alle disse sakene vitner om at det amerikanske rettssystemet dessverre ikke alltid ivaretar prinsippet om at straff skal være en reaksjon på kriminalitet og at straffen skal utmåles i et forhold til forbrytelsen begått mot adopterte russiske barn. Vi går ut fra at de som er ansvarlige for domstolpraksisen i USA vil i framtiden unngå forskjellsbehandling og doble standarder når det kommer til vold mot mindreårige russiske borgere adoptert av amerikanske familier.

28. desember 2012